Henkilökunta

Tarjoamme monipuolista asiantuntemusta sinun avuksesi neurologisen fysioterapian sekä tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian alueelta. Meillä on vankka kokemus työperäisten vaivojen, urheiluvammojen sekä arjen rasitusvammojen hoidosta. Tarjoamme osaamista hengityshalvauspotilaan ja erilaisten lihassairauksien fysioterapiaan sekä mm. reumalasten kuntoutukseen.

Fysioterapeuttimme auttavat sinua myös leikkausten jälkihoidossa. Meille voit tulla myös ennaltaehkäisevään neuvontaan ja ohjaukseen sekä tietysti myös rentouttavaan hierontaan.

Tuotamme fysioterapiapalveluja yksittäisten asiakkaiden lisäksi myös mm. Satakunnan sairaanhoitopiirille sekä Porin Perusturvakeskukselle. Toimimme laajasti yhteistyössä Porissa toimivien sairauskassojen kanssa. Asiakas maksaa näissä tapauksissa vain omavastuuosuuden.

Olemme arjessasi mukana tarjoten yksilöllistä hoitoa.

Tuula Paasiaho

tuula.paasiaho@fysiopaasiaho.fi
040-0786981

Tuula on valmistunut fysioterapeutiksi 1986. Hän on toiminut fysioterapiayrittäjänä vuodesta 1993. Hänellä on pitkä työkokemus mm. lastenneurologisten asiakkaiden sekä vaikeavammaisten aikuiskuntoutujien fysioterapeuttina. Hän on työssään perehtynyt mm. vaikean juveniilireuman fysioterapiaan sekä hengityshalvauskuntoutujan fysioterapiaan. Pitkää työkokemusta löytyy myös lihassairauksien parista sekä erilaisten tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien fysioterapiasta.

Ammatillista lisäkoulutusta hänellä on mm seuraavilla alueilla:

 • Bobath -koulutus aivohalvauskuntoutujien fysioterapiassa 
 • Akupunktuurikoulutus
 • Kinesioteippaus- ja fasciakäsittelykoulutus
 • Epäspesifin selkäkivun fysioterapia
 • Raajanivelmobilisaatio koulutus (alaraaja)
 • Näkövammaisten lasten kanssa työskentelevien lisäkoulutusta
 • Koulutusta lastenreumasta sekä lasten alaraajaongelmista
 • Koulutusta olkapään kiputilojen fysioterapiasta
 • Koulutusta selän- ja niskan sekä craniaalialueen kiputiloista
 • Neurologisen kuntoutujan allasterapiakoulutus
 • Lasten neurologinen kuntoutus liikeanalyysin näkökulmasta
 • GAS- menetelmäkoulutus sekä ICF -koulutusta yms.
 • Hätäensiavun päivitetyt tiedot

Lisäksi vuosien mittaan käytyjä koulutuksia mm. lasten fysioterapiasta, aikuisneurologiasta sekä erilaisia tuki-ja liikuntaelimistön fysioterapiakoulutuksia.

Tuulan harrastuksina on mm. uinti ja lenkkeily. Hän on toiminut vuosia uinnin parissa mm. uimareiden fysioterapeuttina / huoltajana sekä uintiohjaajana. Kokemusta löytyy niin uimareiden olkapääongelmien hoidossa kuin pienten vammaisuimareiden ohjauksestakin.

"Parhaat tulokset saadaan aikaiseksi toimivalla yhteistyöllä ja terapeutin sekä asiakkaan omalla aktiivisuudella."

Johanna Willman

johanna.willman@fysiopaasiaho.fi
040-5357597

Johanna on valmistunut fysioterapeutiksi 2012.
Hän on valmistunut 2014 Geriatrisen kuntoutuksen erityisosaajakoulutuksesta.

Hänellä on ammatillista lisäkoulutusta mm. seuraavilta alueilta:

 • Kinesioteippaus- ja fasciakäsittelykoulutus
 • GAS -menetelmäkoulutus
 • Muistikuntoutusohjaajakoulutus (MUISKU)
 • Dementiatyön passi
 • Maitland -koulutus (rangan alueen ongelmat)
 • Polvikivun fysioterapia
 • Päivitetyt hätäensiaputaidot

Johannalla on erityisosaamista erilaisten ryhmien ohjauksessa.

Johannan harrastuksena on mm. lenkkeily koiran kanssa ja ilman.

"Elämässä pitää olla pilkettä silmäkulmassa."

Tomi Kivistö

tomi.kivisto@fysiopaasiaho.fi
044-5357597

Tomi on valmistunut fysioterapeutiksi 2005.

Hänellä on ammatillista lisäkoulutusta mm. seuraavilta alueilta:

 • Fasciamanipulaatio ja fasciakäsittely
 • Kinesioteippaus
 • Maitland -tekniikka mm. lasten ja aikuisten selkäkivun hoidossa
 • Neurologisen kuntoutujan allasterapia
 • Tekonivelpotilaan hoito ja kuntoutus
 • Distaalisen Radiusmurtuman fysioterapia
 • GAS -menetelmäkoulutus
 • Selkärangan manuaalinen tutkiminen ja hoito sekä niskan tutkiminen ja hoito
 • Niska-hartiaseudusta peräisin olevan huimauksen tutkiminen ja hoito
 • Sydänpotilaan liikunta
 • Alaraajakoulutusta
 • Olkanivelen toimintahäiriöt
 • Lastenreuman hoito ja kuntoutus
 • Päivitetyt hätäensiaputaidot

Tomin erityisosaamisen aluetta ovat rangan manuaalinen käsittely sekä erilaiset tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat. Hänellä on myös monivuotinen kokemus vaikeavammaisten kuntoutuksesta sekä kouluikäisten että aikuisten parissa.

Tomin harrastuksena ovat voimailulajit, joista hän ammentaa tietoa ja virikkeitä myös fysioterapeutin työhönsä.

"Ei se oire, vaan sen oireen syy."

Henna Erkkilä

henna.erkkila@fysiopaasiaho.fi
044-5357200

Henna on valmistunut urheiluhierojaksi 2008 ja fysioterapeutiksi 2011.

Hänellä on ammatillista lisäkoulutusta mm. seuraavilta alueilta:

 • Kinesioteippaus- ja fasciakäsittelykoulutus
 • Toiminnan harjoittaminen neurologisessa fysioterapiassa
 • Olkapääkivun fysioterapian koulutusta
 • Selän erilaisten kiputilojen harjoitteiden ohjaus
 • Monipuolista lasten fysioterapiakoulutusta mm.
  lapsen sensomotorinen kehitys ja sen poikkeavuudet
 • Lastenreuma
 • Alle kouluikäisten kielihäiriöisten lasten sekä vauvan ja pienten syömishäiriöisten lasten tutkiminen ja hoito
 • Lapsen sensomotorisen kehityksen poikkeavuudet
 • Lapsen kehityksen monimuotoiset neurologiset erityisvaikeudet
 • Pedagoginen kuntoutus
 • Koulutusta neuropsykiatrisista oireyhtymistä
 • Päivitetty hätäensiapukoulutus

Hennan harrastuksina on mm. tankotanssi ja koiran kanssa lenkkeily. Hennalla on erityisosaamista ryhmäliikunnanohjaukesta ja hän toimii kahvakuulaohjaajana.

"Liike on lääke moneen vaivaan."